Referenza: Volum 42D (1958), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 1154

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/03/1958
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
CHARLES PORTELLI NE. vs NEG. GIUSEPPE MARIA GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACCESSORJU - BEJGH TA' MAKKINARJU - BWONA FEDE - KATALOGU - NULLITA'
Fil-Qosor
Min jixtri makna li l-venditur irid igibha minn barra ma jistghax jippretendi li flimkien mal-maknajigu lilu konsenjati anki l-partijiet kollha tal-makna li huma accessorji taghha, jekk dawn l-accessorji ma kienux komprizi fl-ordinazzjoni u minghajrhom il-makna tiffunzjoni; ghax dawk l-accessorji ma jiffurmawx parti mill-makna proprja, uma humiex necesarji ghall-funzjonament tal-istess makna. Xejn ma jiswa l-mod kif dik il-makna tkun illustrata fil-katalogu; ghaliex l-illustrazzjoni tal-maknamhix vinkolanti billi l-istampa mhix qeghdah hemm biex turi dak li wiehed ghandu jircievi. L-illustrazzjoni hija indikattiva biss, u kollox jiddependi minn kif u ghal x'hix issir l-ordinazzjoni; u kwalunkwe haga "extra" li wiehed jista' jordna, li mhix parti mill-makna, ghandha tigi indikata espressament fl-ordinazzjoni. Jekk mbghad ix-xerrej jippretendi li l-operazzjoni relattiva ghax-xiri tal-makna da parti tieghu ghandha tigi rexissa ghax il-venditur agixxa mieghu in mala fede, meta fl-ordinazzjoni hu ma nkludiex dawk l-accessorji, din ic-cirkustanza ma tistghax tigi kunsidrata fil-kawzali l-venditur jaghmel kontra x-xerrej biex jithallas tal-prezz tal-makna minnu fornita; ghax in-nullita' li ma hix komminata espressament mill-ligi, u li ma tissucedix "ipso jure", ma tistghax tigi proposta in vija ta' eccezzjoni, imma ghandha tigi proposta in vija ta' azzjoni. Ghaldaqstant, f'dawn il-kontingenzi, il-kumpratur tal-makna ma jistghax validament jirrifjuta li jhallas il-prezz tal-makna fuq il-motiv li ma gewx lilu forniti maghha l-accessorji taghha, li ma humiex parti minnha u liminghajrhom il-makna tiffunzjona.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni