Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 934

Judgement Details


Date
25/02/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
JOHN BAPTIST FRANCIA ET vs NOBBLI MARIA TESTAFERRATA BONICI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 22, 48 U 458 TAL-KODICI CIVILI - HAJT DIVIZORJU - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA - RIPARAZZJONI
Summary
Rinunzja ghad-dritt li wiehed jezigi l-ispejjez ta` riaprazzjoni ta` hajt divizorju hija rinunzja dwar drittijeit immobiljari, u ghalhekk ma tiswiex jekk ma tkun saret b'att publiku. Meta jigi allegat li rinunzja saret tacitament, l-istess trid tirrizulta minn at jew kumpless ta` atti li jissupponunecessarjmaent f'min jirrinunzja l-intenzjoni teighu li jabdika d-dritt teighu, ghal xi raguni persoanli, jirrinunzja ghad-dritt li jezigi l-hlas tat-tiswija talhajt, l-effett ta` dik ir-rinunzja jopera biss bejnu, li ghamilha, u l-persuna li favur taghha ghamel ir-rinunzja u ma tipprergudikax li hadd iehor, lanqas lill-aventi kawza tar-rinunzja u l-pesuna li a favur taghha ssir dik ir-rinunzja.U fuq dawn il-konsiderazzjonijiet mhix accettabbli l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni tal-azzjoni gahll-ispejjez tat-tiswija tal-hajt divizorju. jekk il-hajt jaqsam zewg fondi li huma wiehed izjed gholimill-iehor, u jasal proprju sal-livell tal-fond aktar gholi, huwa l-proprjetarju tal-fond aktar gholi li ghandu jhallas wahdu l-ispiza kollha tat-tiswija tal-hajt sal-livell tal-fond aktar gholi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info