Referenza: Volum 42D (1958), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1014

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/05/1958
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
CLARA VELLA vs GERALD MATTEL ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ALIMENTI - ART. 2152 U 2174 TAL-KODICI CIVILI - ART. 256 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - EZEKUZZJONI - IPOTEKA - SENTENZA - TITOLU ESEKUTTIV
Fil-Qosor
Minghajr dubju, is-sentenzi huma l-ewwel fost it-titoli ezekuttiv; imma d-dispozizzjoni tal-ligi litghid illi wara tliet snin minn dak inhar li t-titolu seta' jigi ezegwit ma tistghax tintalab dik l-ezkuzzjoni hlief wara talba b'citazzjoni quddiem il-Qorti kompetent, ghandha tinqara flimkien ma' dispozizzjonijiet ohra, fosthom dik illi fit-talba ghall-hrug ta' attijiet ezekuttivi ghandha tissemmas-somma jew il-haga li ghandha tinghata bis-sahha tat-titolu, u ghandha tigi konciljata u ssir skond il-principji f'materja ta' prestazzjonijiet perijodici u "a termine", fosthom il-krediti alimentari, jigifieri illi l-ezekuzzjoni tat-titolu ma tistghax tintalab qabel ma l-kreditu jkun skada. Ghaldaqstant, ma hux bizzejjed illi jkunu ghaddew aktar minn tliet snin, jew li jkun miet id-debitur, izda jehtieg ukkoll illi jkun hemm kreditu dovut bis-sahha tat-titolu, u li l-kreditu jkun skadut. Konsegwentement, min ghandu kreditu ta' alimenti b'sentenza ma jistghax jitlob li tigi maghmula ezekuttiva dik is-sentenza kontra l-eredi tad-debitur ta' dawk l-alimenti, avvolja ikunu ghaddew aktar minn tliet snin minn meta s-sentenza setghet tigi ezegwita, u avvolja dak id-debitur ikun miet, jekk il-kreditur, meta jaghmel dik it-talba ma jkollu jiehu xejn bis-sahha ta' dik is-sentenza ghaliex l-alimenti jkunu thallsu regolarment. Lanqas tiswa l-allegazzjoni li l-kawza tkun saret biex is-sentenza ottenuta kontra d-debitur tal-alimenti tkun tista' tigi inskritta kontra l-eredi; ghax il-kreditur, jekk ikun ghadu ma inskriviex dik is-sentenza kontra d-debitur originali, huwa ntitolat jinskriviha kontra d-debitur, minghajr ma jindika individwalemnt l-eredi tieghu, u l-beni tad-debitur jibqghumilqutin minn dik l-ipoteka mhux biss sakemm il-beni jkunu f'idejn l-eredi, izda wkoll wara li jghaddu f'idejn hadd iehor. Barra minn dan, anki f'kaz ta' ezitu favorevoli ghall-kreditur, l-ipoteka gudizzjali ma tkunx tista' tohrog favur tieghu, billi huwa jkun qieghed jitlob semplicement l-awtorizzazzjoni biex jezegwixxi s-sentenza, minghajr ma jispecifika ebda ammont skond ma tirrikjedi l-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni