Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 402

Judgement Details


Date
27/06/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
INGINIER ALFRED ZAMMIT vs MOSE' AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - GNIEN - KOMPETENZA - KOMPROPRJETA' - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Il-kwistjoni tal-Kompetenza ghandha tigi meqjusa fuq it-termini tad-domanda kif attwalment hi, apparti minn kif messha saret. Gnien ma hux "bini" kif tifhem din il-kelma l-Ligi tal-Kera; u ghalhekk it-talba ghar-ripreza tal-pusess ta' gnien ma tistax titqies ta' kompetenza tal-Board tal-Kera.Meta d-domanda hija ghar-ripresa tal-pussess ta' gnien, li pero' huwa mikri ma' dar bhala fond uniku fejnl-element preponderanti hija d-dar, dik it-talba tammonta ghal impozizzjoni ta' kondizzjonijiet godda fir-rilokazzjoni tad-dar; u ghalhekk domanda simili ghandha ssir quddiem il-Board tal-Kera. Il-komproprjetarju ta' fond komuni jista' jitlob l-izgumbrament ta' l-inkwilin mill-fond intier, avvoljama jkunux il-komproprjetarji kollha, purke' jigi pruvat li dawm kienu taw il-kunsens taghhom, jew jigu huma wkoll citati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info