Reference: Volume 42D (1958), Part No. 3, Section , Page 1187

Judgement Details


Date
27/06/1958
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
EMMANUELE MIZZI vs CARMELO SPITERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CESSJONI TAL-AFFITT - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
HUwa veru lil-loaktur ma jistghax, minghajr gusta kawza, jirrifjuta l-kusnens tieghu ghas-sullokazzjoni tal-fodn mill-kodnuttur favur min ikun joffri l-istess garazija tal-konduttur, jew jirrifjuta arbitrarjament bhala subkonduttur li ldik il-persuna; u dan lanqas meta s-sullokazzjoni tkun giet vjetat jekk mhux bil-kunsesn teighu jew lil persuna li tkun lejh ben vista. Izda dan ma jgibx mieghu lil-konduttur jigi liberat mill-obligazzjoni teighu lejn il-loaktur originarju; ghaliex is-sullokazzjoni u c-cessjoni ma jezonerawx il-konudttur mill-obligazzjonijiet tieghu. U dan hu cert ghas-sullokazzjoni, ghaliex is-sullokatarju, jsir lokatarju dubju ghac-cessjoni, ghaliex bhala regola hadd ma jista`, minghajr il-kunsens tal-kreditur tieghu, jehles mill-obligazzjonijiet tieghu; u c-cessjoni, mill-punto di vista tal-obligazzjonijiet tal-konduttur, hija assimilita ghas-sullokazjoni. Konsegwentement, il-konduttur lijissulloka l-fond mikri ghandu, ma jistghax jikkostringi lill-lokatur jirrikonoxxi lis-subkonduttur, u jippretendi li huwa jigi dikjarat mehlus mill-obligazzjonijiet tieghu lejnil-lokatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info