Referenza: Volum 42D (1958), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 909

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/02/1958
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
MARIANO SARE' vs ANTONIO ELLUL ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 671 U 668 TAL-PROCEDURA CIVILI - BENEFICCJU TAL-FOQRA - HLAS TAL-ONORARJU TIEGHU - PERIT GUDIZZJARJU
Fil-Qosor
Jekk f'kawza jkun gie nominat perit gudizzjarju, u l-onorarju tal-perit ghandu, skond id-digriet tan-nomina tal-perit, jithallas jew jigi depozitat provvizorjament mill-attur, u fil-kors tal-kawza danjigi ammess ghall-beneficcju tal-foqra u jaghmel talba biex ir-rapport tal-perit jinfetah bla ma huwa jhallas dak ir-rapport, il-Qorti, qabel ma tiddeciedi fuq dik it-talba, ghandha tara fl-interessta' min fost il-partijiet gie moghti l-provvediment tan-nomina tal-perit. U biex tara jekk dik in-nomina tkunx saret fl-interess taz-zewg partijiet jew ta' wahda minnhom biss, jehtieg li ssir riferenza ghad-digriet tan-nomina; ghax meta n-nomina tkun mitluba mill-attur sabiex jipprova fatt li fuqujkun irid jibbaza l-azzjoni tieghu, id-dritt tal-perit ghandu jigi provvizorjament imhallas jew depozitat mill-attur stess, mentri fil-kazi l-ohra huwa mholli fid-diskrezzjoni tal-Qorti li tiddecidi,wara li tiehu in konsiderazzjoni l-interess ta' kull wahda mill-partijiet fil-kawza, f'liema proporzjoni kull wahda ghandha tikkontribwixxi ghall-hlas tal-perit. Jekk minn dan il-konfront jirrizultali n-nomina saret fl-interess tal-attur, it-talba tieghu fuq imsemmija mhix attendibbli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni