Referenza: Volum 42D (1958), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 898

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/02/1958
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
ALFREDO DELIA vs BONAVENTURA SCHEMBRI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 572 TAL-KODICI CIVILI - ART. 794 U 795 TAL-PROCEDURA CIVILI - INTERVENT FIL-KAWZA - PASSAGG - PUSSESS - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - SPOLL
Fil-Qosor
L-azzjoni ta' spoll isservi biex tipprotegi l-pussess, ikun x'ikun, jew id-detenzjoni ta' haga mobili jew immobili, li tigi vjolentement jew okkultament mehuda minn ghand il-possessur jew detentur; ugie deciz kemm il-darba li tapplika wkoll ghat-tutela tal-kwazi-pussess tad-drittijiet reali; u hijainerenti ghall-fatt ta' min b'awtorita' privata jikkompixxi u jaghmel ghad-dannu ta' terza persunaatt li, ghalkemm jista' jkollu dritt ghalieh, ma setghax jezercitah minghajr ammissibbli hlief eccezzjonijiet dilatorji, u ghall-"action spollii" l-ispoljant ma jistghax jirrispondi, "in difesa", li dak li ghamel kien att legittimu; ghaliex l-indagini tal-legittimita' jew le hija rizervata lill-gudizzju petitorja. Imma mill-banda l-ohra, l-azzjonanti jrid jipprova l-pussess, ikun x'ikun, jew id-detenzjoni tal-haga mobili jew immobili, skond il-kaz, il-fatt spoljattiv, u fl-ahharnett id-deduzzjoni tal-azzjoni fi zmien xahrejn. Jekk l-azzjoni ma tigix dedotta f'dan iz-zmien, l-azzjoni tippermani, pero' l-attur jitlef il-vantaggi u l-privileggi kontemplati mill-ligi, u l-konvenut ikun jista'jgib il-quddiem kwalunkwe xorta ta' eccezzjoni, anki dawk li ma humiex merament dilatorji. L-intervenjent fil-kawza, a differenza tal-kjamat fil-kawza, mhuwiex kunsidrat bhala konvenut; u jekk ma jkunx hemm regolament dwar l-ispejjez tieghu maghmul mill-Qorti, huwa ghandu jbati l-ispejjez tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni