Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1017

Judgement Details


Date
12/05/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ANTONIO MICALLEF vs AVUKAT DR RICCARDO FARRUGI ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 775 (A) TAL-PROCEDURA CIVILI - GURISDIZZJONI - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - MARA
Summary
Jekk jirrizulta ili, meta saret ic-citazzjoni, il-kovenut ma kienx 'dawn il-Gzejjer, u ma jigix [pruvat illi huwa in segwitu irritorna, u lanqas jigi pruvat lil-kovneut ghandu d-domicilju tieghu f'dawn il-Gzejjer, jew li s-sentenza jista` jkollha hawnhekk l-ezekuzzjoni taghha, il-Qrati lokali huma inkompetenti jiehdu konjizzjoni tat-talba minhabba nuqqas ta` gurisdizzjoni. Xejn ma jsiwa li fil-mori tal-kawza l-konveut tieghu; ghaliex dan mhux bizzejjed biex jirradika din il-gurisdizzjoni; u anki kieku wiehed seta` jirritejni li dan il-hals jammonta ghal rikonoxximent ta` din il-gurisdizzjoniu rinunzja tacita ghall-eccezzjoni tal-inkompetenza, jibqa`dejjem illi, anki fin-nuqqas ta` eccezzjoni, il-Qorti ghandha tiddikjara l-inkompetenza taghha "ex officio". jekk id-domanda hija ghall-hlasta` kera, u ssir kontra r-ragel imsiefer u kontra l-mara li baqghet fil-post, ladarba l-lokazzjonisaret lir-ragel, avvolja l-Qorti tiddikjara l-inkompetenza taghha di fronti ghar-ragel, il-mara, ghabdha tifi liberata mid-domanda, ghax dejjem jibqa` li legalment ghall-hlas ta` dak il-kera jibqa` tenut ir-ragel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info