Referenza: Volum 42D (1958), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 928

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/02/1958
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
NAZZARENO CATANIA vs MICHAEL DEGIORGIO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"ANIMUS NOVANDI" - ART. 1223 (2), 1277(1), U 1132 TAL-KODICI CIVILI - ASSUNZJONI TA' DEJN - FIDEJUSSJONI - NOVAZZJONI - SOLIDARJETA'
Fil-Qosor
Biex ikun jista' jinghad li kien hemm novazzjoni, irid ikun hemm l-"animus novand"; u l-intenzjoni li ssir in-novazzjoni ghandha tidher bic-car, u mhix bizzejjed l-intenzjoni ta' wahda biss mill-partijiet. Huwa veru li mhux mehtieg li din l-intenzjoni tkun espressa, u li tista' tkun anki tacita', pero' irid ikun hemm kontradizzjoni assoluta bejn il-fatt tal-partijiet u l-volonta' taghhom li jzommu ferma l-obligazzjoni originarja. Jekk mbghad il-kunsens tad-debitur mhuwiex bil-fors mehtieg, huwa dejjem indispensabbli l-kunsens tal-kreditur u tal-espromittent; u fin-nuqqas ikun hemm biss dik li tissejjah "ad promissio", jigifieri zieda ta' debitur iehor jew ta' garanti. U fil-kaz li l-elementi kollha ma jirrizultawx b'mod car u univoku, in-novazzjoni ma ghandhiex tigi prezunta. Jekk ikunkaz ta' persuna li toffri ruhha li thallas minflok id-debitur jekk dan ma jhallasx, dik l-offerta ma tammontax ghal novazzjoni. Offerta simili tista' tohloq biss f'idejussjoni, u mhux assunzjoni ta'dejn b'liberazzjoni tad-debitur principali; u dan apparti l-invalidita' ta' dik l-offerta bhala fidejussjoni jekk ma tkunx saret bil-miktub. Jekk zewg persuni jobligaw ruhhom li jhallsu l-prezz ta'oggett, billi kull wahda tobliga ruhha li thallas parti minn dak il-prezz, il-kreditur ma jistghax jagixxi ghal dak il-prezz, fil-kaz li ma jithallasx, kontra taghhom it-tnejn solidalment ghas-somma kollha. Imma ghandu jagixxi kontra kull wiehed minnhom ghall-parti li jkun obliga ruhu li jhallas.Ghax biex ikun hemm is-solidarjeta', din trid tkun giet mifthema espressament, jew trid tkun dikjarata mill-ligi; diversament ma tistghax tkun prezunta. U f'kaz simili ebda wiehed minn dawn il-kazi ma jirrikorri.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni