Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 995

Judgement Details


Date
02/05/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CONCETTA FARRUGIA vs GIORGIO GAUCI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - EZEKUZZJONI - GUDIKAT - LOKAZZJONI - NULLITA' - SENTENZA - ZGUMBRAMENT
Summary
L-effetti ta` sentenza huma limitat gahll-aprtijiet fil-kawza; u ghalhekk ma tistghax tigi nvokata sentenza bhala gudikat f'kawza maghmula kontra l-eredi ta` persuna li fil-kawza fejn ingahta dik is-sentenza ma kienetx parti, imma kienet biss ragel likien qieghed jassisti lill-amrtu, li kienet partifil-akwza. Sakemm ma tigix impunjata l-pretiza lokazzjoni, bil-mod li trid il-ligi, ma jistghax jinghad li l-possessur tal-fond qieghed jippossjedieh minghajr titolu, u ma jistghax ghalhekk jintalabl-izgumbrament teighu minn dak il-fond fuq il-motiv li qieghed jokkupah bla titolu. Jekk mbaghad id-detentur tal-fond ikunw iehed minnd iversi persuni li huma nteressati fil-lokazzjoni, ic-citazzjoni ghall-izgumbrament ta` dak li qieghed jokkupaha diretta kontra teighu biss hija irrita u nula; ghaliex hujkun okkupa parti ndiviza tal-fond, u bhala tali, anki jekk ikun ntruz jew bla titolu, ma jistghax jintalaba l-izgumbrament tieghu, billi sentenza fuq domanda simili ma tkunx ezegwibbli, uebdavalur ma ghandha sentenza li mhix kapaci ta` ezekuzzjoni. Talba simili tkun proposta irritwalment,gahx ma tkunx saret fil-konfront tal-itneressati kollha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info