Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 967

Judgement Details


Date
24/03/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE VELLA GATT vs PHILIP AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 5511 (1) TL-KODICI CIVILI - PASSAGG - SERVITU'
Summary
Is-sid tal-fond serventi ma jista` jaghmel xejn filf-onf lijista` jnaqqas l-uzuz tas-servitu`, jew li jaghmel li dan l-uzu jkun ta` xkiel akbar. Din id-dispozizzjoni, pero`, ma ghandhiex tigi nterpretata b'mod assolt; ghaliex il-principju illi kulhadd huwa "moderator et arbiter" fi hwejgu japplikawkoll f'materja ta` servitu`; u kif il-proprjetarju tal-fond dominati ma jistghax jaghmel fil-fondteighu dawk l-innovazzjonijiet biss li jarrekaw dannu apprezzabbli lill-fondserventi, ekk ukoll il-proprjetarju tal-fond serventi ma jistghax jaghmel biss dawk l-innovazzjonijiet li jnaqqsu l-uzu tas-servitu` jew jirrendu s-servitu` aktar skomoda, b'mod li jarrekaw pregudizzju apprezzabbli lill-proprejtarju tal-fond dominanti, avut rigward ghan-natura u l-oggett tas-servitu`. Gahldaqstant, jekk sid il-fodn suggett ghall-passagg ta` hadd iehor jaghmel fil-fond serventi xi alterazzjoni, il-proprjetarju tal-fond dominant ma jistghax joponi ruhu ghal dik l-alterazzjoni, u ma jistghax jopponi ruhughal dik l-aterazzjoni, u ma jistghax jezigi l-proprjetarju tal-fond serventi jerga jqieghed kollox fl-istat pristinu, jekk b'dik l-alterazzjoni huwa jibqa` fil-liberta` li jezercita l-passagg teighu bla tfixkil apprezzabbli jew pregudizzjevoli ghalieh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info