Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 983

Judgement Details


Date
23/04/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELO ZERAFA vs NICOLA BUHAGIAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 823, 833 U 876 TAL-PROCEDURA CIVILI - MANDAT TA` INIBIZZJONI - OBBLIGAZZJONI "DI FARE" - OBLIGAZZJONI "DI NON FARE"
Summary
Il-mandat ta' inibizzjoni, mill-ligi espressament rikonoxxut bhala wiehed mill-attijiet kawtelatorjili permezz taghhom il-kreditur jista', jekk ikun hemm bzonn, jikkonserva d-drittijiet tieghu, ma jistghax hlief jirrigwarda obligazzjoni "di non fare". Ghaldaqstant, jekk wiehed jordna ghamaru u jibza li min kellu jahdimhielu ma jikkonsenjahiex lilu, imma lil hadd iehor, ma jistghax johrog mandatta' inibizzjoni biex jigi assikurat l-adempjment tal-obligazzjoni minnu allegata; ghax dik hija obligazzjoni "di dare", li tinkludi l-konsenja tal-ghamara. Il-kreditur, f'kaz simili, ghandu mezzi ohra biex jassikura l-konsenja tal-ghamara, apparti l-azzjoni ta' danni u nteressi f'kaz ta' vjolazzjoni tad-dmirijiet li jitnisslu mill-allegata obligazzjoni, imma mhux il-mezz tal-mandat ta' inibizzjoni, li jkun dirett biex jimpedixxi l-bejgh jew konsenja ta' dik l-ghamara lil hadd iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info