Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1003

Judgement Details


Date
08/05/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ANTONIO PISANI vs CARMELO DEBATTISTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - HLAS TAL-PREZZ
Summary
L-appaltatur hu obligat u hu dejjem responsabbli li jaghti lill-appaltant opera soddisfacenti, u majistghax jallega li x-xoghol sar mhux sewwa ghax hu ghamlu kif ried il-kommittent, billi l-appaltatur hu obligat jirrezisti ghal kwalunkwe intromissjoni tal-kommittent. Jekk ix-xoghol li jifforma l-oggett tal-appalt ma jkunx kollu lest, jew ma jkunx kollu ezegwit skond is-sengha, l-appaltatur mhuxintitolat jippretendi l-hlas tal-prezz stipulat inkonsiderazzjoni ta' dak ix-xoghol; ghax meta x-xoghol li ghalieh gie pattwit prezz determinat ma jkunx kollu lest, l-appaltatur ma jistghax jitlob il-hlas, la kollu u lanqas parti minnu. U ladarba parti mix-xoghol hi ezegwita hazin, l-appaltatur lanqas jista' jippretendi l-hlas ta' dik il-parti tax-xoghol li tkun giet ezegwita sewwa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info