Referenza: Volum 42D (1958), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1005

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/05/1958
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
SALVATORE BEZZINA PR ET NE vs ONOR NUTAR JOSEPH ABELA LL.D. ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 3 TAL-ATT IV TAL-1947 - ATTI "JURE IMPERII" - IMPORTAZZJONI - KOMPETENZA - LICENZA
Fil-Qosor
Min jitlon licenza minn gahnd il-Gvern taht is-"Supplies and Services Act, 1947", biex jimporta xi oggett kontrollat, hu obligat jirrispetta l-kondizzjonijiet li jigu mposti fil-licenza; u jekk fost dawn il-kondizzjonijiet ikun hemm dik li l-importatur ma jistghax ibiegh l-oggett importat bi prezz anqas minn imsemmi fil-licenza, dak l-importatur mma jistghax jallega lil-Gvern ma setghax jimponi dik il-kondizzjoni ghaliex hija ingusta; ghax id-diskrezzjoni tal-Gvern fil-koncessjoni tal-licenzi matistgahx tigi sindakta mill-Qrati ghal dak li jirrigwarda l-espedjenza taghha, billil-provvedimentiamministrattivi ma humiex suggetti ghas-sindakti tal-Qrati, meta jidhlu fl-attribuzzjonijiet tal-awtorita` li temanahom u jigu mahrugin bil-forma litird il-ligi. Il-Qrati jistghu biss jaraw jekk dakil-poter gerarkiku ezercitax il-fakolta` li ghandu skond il-ligi u bil-formalitajiet li tippreskrivi l-istess ligi. Fil-kaz prezenti, l-attur kien kien ottjena licenza mill-Gvern biex jimporta cilindri tal-gas, bil-kondizzjoni li jbieghhom hawn Malta bi prezz mhux anqas minn dak stabbilt fil-ilcenza. In segwitu l-Gvern ippermetta lill-Gas Board li jimporta cilindri simili u jbieghhom bi prezz inferjuri ghal dak stabbilit fil-licenza tal-attur. L-attur harrek lill-Gvern, u talab dikjarazzjoni li l-kondizzjoni mposta mill-Gvern fil-licenza tal-attur kienet nulla u bla effett, u b'raguni aqwa sakemm kondizzjoni simili ma tigix imposta relattivament ghal kull importazzjoni ta` cilindri ta` gaslikwidu. U l-Qorti ddikjarat l-imkompetenza taghha li teihu konjizzjoni ta` dik it-talba, gahx il-licenza kienet mahruga minnm in kellu johrogha u nharget bil-forma li trid il-ligi; u li ghalhekk hija ma setghetx tissindika l-kondizzjonijiet tal-licenza. U hekk eskludiet l-attur mid-domanda.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni