Referenza: Volum 42D (1958), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 991

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/04/1958
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
GIOVANNI DEPASQUALE vs CARMELO SEYCHELL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BOARD TAL-KERA - EZEKUZZJONI - LOKAZZJONI - SENTENZA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
Il-lokatur li jigi awtorizzat b'sentenza tal-Board tal-Kera biex jirriprendi pussess ta` fond teighuminn ghand l-inkwilin, billijoffri lil dan l-ahhar imsemmi "alternative accomodation", fi zmien prefiss mis-sentenza, u li ma jipprevalixxix ruhu mill-istess sentenza f'dak iz-zmien, ma jistghax jigikundannat biex jiddikjara lill-inkwlin meta sejjer jezegwixxi dik is-setenza u jipprevalixxi ruhu mid-drittijeit lilu derivanti mill-stess decizjoni; ghaliex dik is-sentenza bl-ebda mod ma illimita lill-lokatur iz-zmien li fih jista` jezegwiha, u ghalhekk l-inkwlini ma jistghax igieghlu jezegwixxis-sentenza meta jrid hu. Mil-banda l-ohra, pero`, lanqas hui ekwu lil-inkwlin jibqa` sospiz bl-inazzjoni tal-lokatur u joqghod taht l-inkubu kontinwu, u indubbjament irritanti, li minn mument ghall-iehor jircievi l-intima biex hin bla waqt jizgombra mill-fond minnu detenut, billi m ajkun jaf jekk umeta l-lokatur ser jezegwixxi s-sentenza. Ghaldaqstant, filwaqt li ma ghandhiex tigi akkolta t-talba tal-inkwilin biex il-Qorti tikkundanna lill-lokatur biex jiddikajara jekk u meta ser jezegwixxi s-sentenza tal-Board, hu sewwa lil-Qorti tordna lill-lokatur jaghrraf fi zmien ragjoevoli lill-inkwilin li sejjer jezegwixxi s-setenza, jekk umeta hu jiddecidi li jiehu din id-decizjoni, u tistabblixxita` kemm zmien ghandu jkun dan il-pre-avviz. Provediment simili, pero`, mitlub mill-attur inkwlin,ikun a beneficcju tieghu biss; u ghalehkkk hu xieraq ukoll lil-kap tal-ispejjez f'kawza li hu jaghmel ghal dan il-provvediment ibatihom hu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni