Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1079

Judgement Details


Date
04/06/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ANNETTE SCIBERRAS vs FRANCIS MALLIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CEDOLA TA` RKUPRU - NULLITA' - RETRATT
Summary
It-tendenza tal-gurisprudenza moderna hija li jigu evitati n-nullitajiet meta mhumiex komminati mill-ligi; u dan anki f'materja ta' rkupru. Il-fatt li retraent fic-cedola ta' rkupru jezercita d-dritttieghu anki dwar fond li ma ghandux dritt jirkupra, ma jgibx ghan-nullita' tac-cedola ghall-parti li tikkorrispondi mad-dritt tieghu, imma, se maj, tillimita d-dritt tieghu ghal dik il-parti biss lihu ghandu dritt jirkupra. Fl-ipotesi li fond ikun inbena fuq zewg superfici ta' art suggetti ghal cens divers u separat, min ikollu d-dritt jirkupra in ragun tal-konsorzju fuq bicca minn dawk l-istess superfici, ghandu dritt jezercita b'success id-dritt tieghu limitatament ghal dik il-parti tal-fond li tkun mibnija fuq dik il-parti tas-superfici fejn huwa jkun bi dritt komunista; u ma hemm ebda ostakolu fil-ligi ghall-irkupru ta' bicca biss minn fond, meta ghall-kumplament hu ma jkollux dritt ghall-irkupru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info