Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1102

Judgement Details


Date
13/06/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MICHELE GALEA vs ANTONIO ATTARD ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART, 547 U 1186 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI SURROGATORJA - DIVIZJONI - LICITAZZJONI - XORTI JEW ASSENJAZZJONI
Summary
Bhala principju, kull divizjoni ghandha ssir bix-xorti; u ghandha ssir b'assenjazzjoni meta l-porzjonijiet tal-kondividenti ma jkunux indaqs. Il-kreditur ta' persuna li tippossjedi beni stabili in komun ma' ohrajn, li jitlob id-divizjoni ta' dawk l-istabili bejn id-diversi komproprjetarji biex ikunjaf liema stabili jappartjenu lid-debitur tieghu, u dan biex ikun jista' jezegwixxi l-krediut tieghu fuq il-beni li jmissu lid-debitur tieghu, jigi jezercita l-azzjoni surrogatorja; u ghalhekk ghandul-istess drittijiet li jikkompetu lid-debitur tieghi, fosthom dak li jinsisti li d-divizjoni ma ssirx b'assenjazzjoni, imma bix-xorti, u illi, jekk id-divizjoni ma tistax issir bix-xorti, li jigi adottat ir-rimedju tal-licitazzjoni. U fil-gurisprudenza taghna hu pacifiku illi d-domanda ghad-divizjoni timplika virtwalment id-domanda ghall-licitazzjoni. U mhix accettabbli l-pretensjoni tal-komproprjetarji l-ohra fis-sens illi lill-komproprejtarju debitur jigi assenjat xi fond minn dawk komuni ul-ohraj jigu assenjati lill-komproprjetari l-ohra, biex hekk tigi evitata l-licitazzjoni tal-fond komuni kollha; ghaliex il-kreditur ghandu d-dritt javvantaggja ruhu mill-beneficci tal-licitazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info