Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1098

Judgement Details


Date
09/06/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE VELLA vs ANGELO VELLA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI TA' EREDITA' - ART. 891 (3) TAL-KODICI CIVILI - BENEFICCJU TAL-INVENTARJU - IMPUNJAZZJONI TA' LEGAT - KONFUZJONI
Summary
Min jaghmel atti li ma setghax jaghmel hlief bhala eredi jigi li accetta tacitament l-eredita'; u hekk hu jigi jkompli l-personalita' guridika tal-awtur tieghu, u ma jistax imur kontra l-atti ta' dakl-awtur. Kieku ried jikkonserva d-drittijiet tieghu kontra l-wirt tal-awtur tieghu, hu kien messu accetta l-eredita' tieghu bil-beneficcju tal-inventarju. Meta ma ghamelx hekk, hu jigi accetta l-eredita' purament u semplicement, u bhala eredi mhux beneficjat ghamel tieghu l-pizijiet u l-konsegwenzi kollha tal-eredita'; ghax tkun operat ruhha il-konfuzjoni kompleta bejnil-patrimonju tieghu u dakereditarju. Konsegwentement, jekk wiehe, bhala eredi ta' ommu, kellu xi dritt kontra l-eredita' ta'missieru, dan id-dritt ma jistax aktar jezercitah. B'mod li, jekk il-missier ikun ghamel xi legatili bihom iddispona minn certi beni fl-interezza taghhom bhala legat, mentri dawk il-beni kienu in parti ta' martu, dak li accetta l-eredita' tal-missier purament u semplicement ma jistax jimpunja dawk il-legat, imma ghandu jirrispettahom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info