Reference: Volume 32 (1946), Part No. 2, Section , Page 386

Judgement Details


Date
26/06/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
HELEN GAUCI vs JOHN GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 64 (1) U (2) TAL-KODICI CIVILI - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Il-Qorti, meta taghti s-sentenza tal-firda tal-persuna, tista' f'kull skond ic-cirkustanzi, fuq talba ta' wahda mill-partijiet, tordna jispicca kull jedd tal-parti l-ohra fuq l-akkwisti li jsiru waral-firda mill-attur, ukoll jekk l-akkwisti ta' bejn xulxin ikunu gew miftehma b'kuntratt. Il-Qorti tista wkoll tilqa' din it-talba taht il-kondizzjoni li l-attur jirrinunzja ghall-jedd fuq l-akkwistiilli wara l-firda jsiru mill-konvenut. Il-ligi thalli fid-diskrezzjoni tal-Qorti jekk taghtix danal-ordni, taht il-kundizzjoni fuq imsemmija jew minghajra; u l-Qorti ghandha tibbaza d-decizjoni taghha fuq ic-cirkustanzi li jirrizultawha. Fil-kaz prezenti din it-talba giet michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info