Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 456

Judgement Details


Date
11/12/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH ZAMMIT vs EMMANUELE GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 10 (F) TAL-KAP.109 - BOARD TAL-KERA - FAMILJA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Sentenza tal-Board tal-kera li tinvolvi l-interpretazzjoni tal-kelma "familja" ghall-finijiet tal-ezami tal-fond li jigi offert bhala "alterntive accomodation", tikkontjeni punt legali; u hija ghalhekk appellabbli. Il-propozizzjoni illi, meta l-Board tal-kera jigi biex jezamina l-"hardship" tal-intimat, di fornti ghal dak tas-sid li jkun irid jiehu pussess tal-fond mikri lill-intimat, ghandu jiehu l-familja tal-intimat bhala li tikkomprendi biss dawk l-istess persuni li ghalihom is-sid jista`jitlob skond il-ligui tal-kera l-pussess tal-fond mikri, cjoe` l-axxendenti u d-dixxendenti mid-demmjew bi zwieg, u l-ahwa, tal-kerrej, ma hix accettabbli fir-rigur taghha; imma ghandhom jitwqiesu bhala formanti dik il-familja, dawk il-persuni li joqghodu mal-kerrej permanentement, fis-senss li huma jaghmlu d-dar taghhom tieghu, bhala distinti minn dawk li qeghdin f'vizita temporanea, f'certi cirkustanzi specajli, anki jekk ma jkunux jigu bhala qraba mill-kerrej. Malli l-Qorti tal-Appell taqbel mal-kwistjoni ta` dritt kif enuncjata mill-Board, u ma jkunx hemm bda kwistjoni ohra ta` ligi nvoluta fis-sentenza appellata, il-Qorti tal-Appell teiqaf hemm, u ma tindahalx fil-kwistjoni tal-fatti.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info