Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 441

Judgement Details


Date
04/12/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
WILFRED DESIRA BUTTIGIEG vs KURUNELL GERALD GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - APPELL - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI
Summary
Jekk il-Board tal-Kera fis-sentenza tieghu jiehu in konsiderazzjoni d-daqs tal-familja tal-lokatur utal-kondizzjoni socjali tieghu in riferenza ghad-dar attwalment okkupata minnu, u li hu jrid jaghtibhala "alternative accomodation" lill-inkwilin, dan ma jistax jkun rilevanti ghall-finijiet tal-ezami jekk dik l-"alternative accomodation" hijiex "suitable"; ghaliex il-kwistjoni tas-"suitability" tirriferixxi biss, skond il-ligi, ghall-kerrej u l-familja tieghu. Dik il-konsiderazzjoni tista' biss ikollha rilevanza ghall-finijiet tal-paragun tal-"hardship". F'dan il-paragun, mbghad, il-Board jista' jiehu konsiderazzjoni tal-kors probabbli tal-eventi futuri, imma l-uniku futur li jista' jigikunsidrat hu dak relattivament immedjat, u mhux dak problematiku u incert u l-boghod, bhal ma hu dakli jirrigwarda l-eventwalita' li l-quddiem tista' tikber il-familja tal-lokatur. Dan Kriterju zbaljat hu dak li l-Board jikkunsidra bhala "available" ghall-inkwilin intimat il-postijiet ammobiliti li jidhru l-avvizi taghhom ghall-kiri fil-gurnali; ghax il-kelma "available" tfisser li mill-provi tal-process l-"aternative accomodation" tirrizulta ezistenti u li l-kerrej ghandu d-dritt u jista' jokkupaha. Sentenza tal-Board tal-Kera bazata fuq dawn il-kriterji zbaljati hija appellabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info