Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 554

Judgement Details


Date
20/11/1959
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI ALBERT V.
Parties
PAOLO MIFSUD NE vs KAPTAN JOHN LEMOS NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LIEN" - BASTIMENT - LIGI APPLIKABBLI - PRIVILEGG - TISWIJA
Summary
F'materja ta` privilegg fuq bastimenti ghandha ssir distinzjoni bejn il-privileggi li jikkoncernaw l-interess tal-privat u dawk li jirrigwardaw l-interess finazjarju tal-Istat. Ghall-ewwel xorta ta`privileggi ghandha tigi applikata l-ligi tal-bandiera tal-bastiment; ghat-tieni xorta hi applikabblil-ligi tal-pajjiz fejn ikun sar il-kuntratt. Ghaldaqstant, biex jigi accertat jekk kreditu ghall-hlas ta` tiswijiet ezegwiti fuq bastiment huwiex privileggjat, ghandha tigi applikata l-ligi tal-bandiera ta` dak il-bastiment. Jekk din il-ligi tirrizulta li hia l-ligi ngliza (bhal ma kien il-kaz prezenti), allura dak il-kreditu ma hux privileggjat; ghax il-ligi ngliza, ghal kreditu ta` ta` din ix-xorta, ma taghtix "maritime lien".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info