Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 587

Judgement Details


Date
14/08/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
ANNETTA CINI vs GIUSEPPE FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 16(2) TAL-KAP. 109 - KONGEDO - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Huwa veru illi bis-semplici promessa tal-inkwlini li johrog mil-fond lilu mikri meta jsib post iehoril-lokatur ma ghandux dritt jitlob l-izgumbrament ta` dak l-inkwilin, u li bis-sahha ta` dik il-weghda biss sid il-kera ma jkollux il-jedd li jerga` jiehu lura l-fond. Dan, pero`, ma jfisserx illil-inkwlin ma jistax jitlaq minn rajh il-kirja u jhallil-fond ghad-dispozizzjoni tal-lokatur meta tkunskadiet il-lokazzjoni tieghu. U jekk mal-weghda tal-hrug mill-post ikun hemm xi bazi legali li tippuntellaha, it-talba tal-lokatur ghall-izgumbrament tal-inkwlin tkun gustifikata; kif kien il-kaz prezenti
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info