Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 595

Judgement Details


Date
17/10/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
MICHELE AZZOPARDI vs MARIA ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONSORZJU - LICITAZZJONI - LOKAZZJONI
Summary
il-komproprjtarju ta` fond ghandu dritt jaghmel uzu minnu bla ma jhalas kumpens lill-komproprjetarjil-ohra li ma jaghmlux dak l-uzu, sakemm dawn ma jinterpellawhx b'att gudizzjarju biex ihallas il-kumpens. din, pero`, tkun okkupazzjoni bla kera bi-tolleranza tal-komproprjetarji l-ohra, u ma jistaxdak il-komproprjetarju li jkun jokkupa l-fond jallega li gahndu dritt joqghod fil-fond bhala inkwilin, jekk ma jkunx sar ftehim li huwa ghandu jhallas l-kera talli jokkupa l-fond. Ghax meta jonqos dan il-ftehim, jonqos element essenzjali ghall-kuntratt tal-kiri. U meta l-fond jigi licitat u trasferit lil haddiehor, dan ghandu dritt jezigi l-zgumbrament minnu ta` dak il-komproprjetarju minghajrma dan jista` jallega li ghandu dritt joqghod fil-fond bil-kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info