Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 352

Judgement Details


Date
07/11/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
MIKELE CALLEJA vs EMANUELA CASSAR U ANTHONY CASSAR GHAL KULL INTERESS LI JISTA' JKOLLU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Sabiex din l-azzjoni tirnexxi jehtieg li jirrikorru erba' elementi: (a) l-azzjoni tirrigwarda oggettimmobbli jew universalita' ta' hwejjeg mobili; (b) l-attur jinsab fil-pussess ta' liema xorta jkuntal-haga; (c) li jkun gie mmolestat f'dan il-pussess; (d) li l-azzjoni tkun giet ezercitata fi zmiensena mill-molestija. Inoltre l-pussess irid ikun fis-sens tad-definizjoni moghtija mill-artikolu 524 tal-Kodici Civili. Huwa ghalhekk jekk il-pussess ikunx legittimu jre illegittimu, in buona fede jew u in mala fede u jekk ikollux bhala oggett id-detenzjoni tal-haga korporali tkun animo domini. Il-molestija tista' tikkonsisti fi kwalunkwe att guridiku jew fatt materjali li jimplika pretensjonikuntrarja ghall-pussess ta' haddiehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info