Reference: Volume 43C (1959), Part No. 2, Section , Page 624

Judgement Details


Date
12/02/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EMMANUELE BEZZINA vs EMMANUELE ATTARD ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1203, 1204, 1206, 1277(A) TAL-KODICI CIVILI - ART. 632(1) (2) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - INTERESS - LEGITTIMA - LIKWIDAZZJONI TA` WIRT - PAGAMENT - PROVA - RICEVUTA - RINUNZJA
Summary
Il-pagament jista' jigi pruvat bil-mezzi kollha ammessi u rikonoxxuti mid-dritt probatorju, u ghalhekk ma jistax jinghad li f'kaz ta' trasferiment ta' immobili, jew ta' drittijiet immobiljari, il-hlastal-korrispettiv ma jkunx validu jekk ma jsirx per mezz ta' att publiku. Hija ghal hekk bizzejjedricevuta privata, u dik l-ircevuta tista' tingieb u hija ammissibli bhala prova. U jekk dik ir-ricevuta giet rilazzjata ghas-saldu tad-drittijiet kollha fuq il-wirt ta' persuna ohra, min irrilaxxja dik l-ircevuta ma ghandux interess legali li jipprovoka l-likwidazzjoni ta' dak il-wirt, u lanqas il-hlas tar-rizerva, peress li hu jinsab ga validament imhallas, u ghalhekk il-kawza li jistitwixxi majistax ikollha ebda rizultament utili jew vantaggjuz. Skrittura privata kontenut l-obligu li wiehedjirrinunzja b'att publiku ghad-drittijiet tieghu fuq il-wirt ta' persuna ohra ma tammontax, "ut sic", ghal trasferiment jew rinunzja traslattiva ta' dawk id-drittijiet, izda ghall-weghda ta' trasferiment, li ghaliha hi bizzejjed kitba privata' u ghaldaqstant, avvolja dak it-trasferiment ikun ghaduma sarx, il-firmatarju ta' dik l-iskrittura ma jistax jinvoka din l-ommissjoni favur tieghu u jitlobil-likwidazzjoni tal-wirt, meta hu marbut bi ftehim validu, li bih ircieva somma ta' flus bhala hlas definittiv u per saldu ta' kull dritt tieghu fuq dak il-wirt.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info