Reference: Volume 43C (1959), Part No. 2, Section , Page 661

Judgement Details


Date
09/03/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
VINCENT PARNIS vs GIOVANNI PARNIS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI TA` EREDITA` JEW RINUNZJA - ART. 909 TAL-KODICI CIVILI - INTERESS - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Min hu msejjah ghal wirt jista` jigi mgieghel jiddikjara jridx jaccetta l-wirt jew le; u dan fuq talba ta` kull min ghandu nteress. jekkmin jesperixxi l-azzjoni biex jipprovoka din id-dikjarazzjoni jkun huwa wkoll werriet, m ahix rilevanti l-kwistjoni jekk jistax jesperixxi din l-azzjoni qabel ma huwa jaccetta l-wirt in kwistjoni, jekk ikun kreditur tal-wirt; ghax bhala kreditur ghandu nteress udrittt li jesperixxi din l-azzjoni u l-lokuzzjoni tal-ligi hi generika, b'mod li din l-azzjoni tappartejni lill-kredituri tal-eredita`. imma l-ispejjez gudizzjarji relattivi ghandu jabtihom min jesperixxi din l-azzjoni; gahx il-benficcju li taghti l-ligi ghall-ezercizzju ta` din l-azzjoni hu kollughall-vantagg ta` min jesperiha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info