Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 473

Judgement Details


Date
14/12/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO MORANA vs NUTAR DR. JOSEPH SPITERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EFFETTI - REXISSJONI
Summary
Kuntratt jista' jigi rexiss jew rizolut mhux biss b'azzjoni analoga minhabba xi raguni ta' invalidita' jew nullita', jew haga ohra li tkun tirrendieh rexxindibbli, imma wkoll, u semplicement, bil-volonta' tal-partijiet kontraenti. L-effett tar-rexissjoni, mbghad, hu dak li l-partijiet jigu mqeghdinfl-istess pozizzjoni li kienu qabel ma ghamlu l-kuntratt l-mbghad irrexxindew, b'mod li kull partitirrestitwixxi lill-parti l-ohra dak li rceviet minn ghandha bis-sahha tal-kuntratt rexiss; izda anki dan l-effett jista' jigi modifikat mill-partijiet meta jigu biex jirrexxindu l-kuntratt li ghamlu,jigifieri illi dan l-effett mhux konsegwenza inevitabbli tal-att tar-rexissjoni; ghax l-att tar-rexissjoni ikun kuntratt gdid li l-partijiet, almenu ghal dawk li huma relazzjonijiet ta' bejniethom, huma liberi li jirregolaw kif iridu. U ghalhekk tkun kwistjoni ta' provi xi tkun il-pozizzjoni reciproka tal-partijiet bhala konsegwenza tal-att tar-rexissjoni, jigifieri x'ikollu wiehed jaghti lill-iehor bhala konsegwenza ta' dak il-kuntratt skond il-ftehim li jkunu ghamlu qabel ma stipulawh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info