Reference: Volume 43C (1959), Part No. 2, Section , Page 641

Judgement Details


Date
13/02/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ANGELICA FAVA vs DOTTOR LORENZO CASSAR ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1660(1) U 1623 TAL-KODICI CIVILI - ART. 4(4) TAL-ORDINANZA XVI TAL-1944 - DISTRUZZJONI TAL-FOND - ENFITEWSI - LOKAZZJONI - PREFERENZA
Summary
Meta l-fond mikri jigi totalment distrutt, il-lokazzjoni tieghu tinhall "ipso jure"; u biex ikun hemm distruzzjoni totali ma hemmx bzonn li l-fond ma jibqa' jidher xejn minnu, jew ma jibqa' xejn wieqaf minnu, imma hu bizzejjed li minn ebda parti minnu ma jkun jista' jsir uzu skond id-destinazzjoni mifthema. U dan ix-xoljiment javvera ruhu ghall-fond kollu u b'mod assolut ghaz-zewg partijiet. Meta l-lokazzjoni originarja ikun spiccat bid-distruzzjoni totali tal-fond, l-inkwilin precedenti ma jistax jallega li huwa ghad ghandu l-lokazzjoni tal-fond, jekk ma jippruvax li saret favur tieghu lokazzjoni gdida; u ma jiswa xejn il-fatt li dak l-inkwilin ikun baqa' bic-cavetta tal-fond f'idejgh, jekk il-lokazzjoni minnu pretiza ma kellha qatt bidu ta' ezekuzzjoni certa u rikonoxxuta. Lanqas jista' dak l-inkwilin jinvoka d-dritt ta' preferenza li l-ligi tal-kera taghti lill-ahhar inkwilin ta'fond li gie distratt bil-gwerra meta dan il-fond jissewwa u jerga jinbena, jekk il-fond jigi moghtilil hadd iehor b'titolu ta' enfitewsi, u mhux b'kiri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info