Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 582

Judgement Details


Date
14/08/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
PAUL ATTARD NE. vs ALBERT V. BARTOLI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"WIEGHING FEES" - DWANA - PIZATURI PUBLICI - RAPPREZENTANZA GUDIZZJARJA
Summary
Huwa veru illi, skond ir-Regolamenti li jiggovernaw il-"Weighing Corps" addett ghad-Dipartiment tad-Dwana, dan il-korp huwa kontrollat minn dak id-Dipartiment; pero', dan il-kontroll ma jgibx, wahdu,ghall-konkluzjoni illi r-rapprezentanza gudizzjarja tal-istess korp tappartjeni lill-Kollettur tad-Dwana. Ghaldaqstant, azzjoni ghall-hlas ta' "weighing fees" u "overtime" dovuti lill-Korp tal-Pizaturi hija ezercitata tajjeb f'isem ic-Chief Weigher ghan-nom tal-Korp, u mhix attendibbili l-eccezzjoni illi dik l-azzjoni kien imissha giet istitwita mill-Kollettur tad-Dwana.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info