Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 545

Judgement Details


Date
06/11/1959
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIUSEPPE GERADA vs SALVU ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1474 U 1475 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI REDIBITORJA - KONTUMACJA - VIZZJI OKKULTI
Summary
Ghalkemm il-konvenut jibqa' kontumaci, dan ma jaghtix lok ghall-prezunzjoni tal-abbandun tal-liti, ghad-difett ta' eccezzjonijiet legittimi, jew ghal adezjoni ghad-domanda; imma, inveci, ghas-suppozizzjoni ta' remissjoni ghall-gustizzja tat-tribunal. Min jixtri oggett minghajr ma jaghmel ezami almenu superficjali tal-haga li jixtri, u wisq anqas dak l-ezami li mill-esperjenza tieghu soltu dejjemisir fix-xiri ta' oggetti simili, ma jistax jinvoka l-azzjoni redibitorja biex jinhall mix-xiri u jrodd il-haga li xtara lill-venditur u jiehu lura l-flus li hallas ghaliha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info