Reference: Volume 43C (1959), Part No. 2, Section , Page 627

Judgement Details


Date
12/02/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIOVANNI SANT vs VINCENZO BUGEJA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 506 TAL-KODICI CIVILI - KONSORZJU - PASSAGG - SERVITU'
Summary
Is-servitu' ma tistax tigi prezunta, u jehtigilha tigi pruvata; u f'kaz ta' dubju ghandha tigi eskluza. U dan jghodd aktar f'kaz ta' servitu' ta' passagg, li bhala servitu' diskontinwa ghandha normalment tigi pruvata per mezz ta' titolu. Ghaldaqstant, jekk fond li kien uniku jigi maqsum bejn persuni differenti f'diversi ambjenti li jkunu accessibbli minn passagg u ambjenti komuni, dak il-passaggu dawk l-ambjenti ghandhom jitqiesu li jappartjenu in komun lil dawk il-persuni differenti, jekk majigix pruvat li nholqot xi servitu' fuq dak il-passagg u fuq dawk l-ambjenti. B'mod illi l-ispejjez tat-tiswija ta' dak il-passagg u ambjenti ghandha ssir bi spejjez komuni tad-diversi proprjetarjital-fond kif diviz, u ma jistax wiehed minnhom jallega li huwa ma ghandux ihallas parti minn dawk l-ispejjez ghax huwa ghandu biss servitu' ta' passagg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info