Reference: Volume 43C (1959), Part No. 2, Section , Page 646

Judgement Details


Date
19/02/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
DORIS MIZZI vs EDWARD GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1028, 1030, 1033, U 1097 TAL-KODICI CIVILI - ART. 7 TAL-ORDINANZA XVI TAL-1944 - KAWZA ILLECITA - LOKAZZJONI - NULLITA' - RIGAL
Summary
Il-Ligi tal-Kera li tipprojbixxi l-hlas ta' rigal bhala kondizzjoni tal-ghoti, tigdid jew issuktar ta' kiri ta' djar, minbarra l-kera, hija ta' ordni publiku; u konsegwentement, billi l-patt tar-rigaljikkostitwixxi kondizzjoni kuntrarja ghall-ordni publiku u projbita mill-ligi, dak il-patt ma jiswiex, li jaghmel ma jiswiex anki l-ftehim li jiddependi minnu. Barra minn hekk, dak ir-rigal projbitmill-ligi jikkostitwixxi kawza u oggett tal-obligazzjoni bilaterali bejn il-partijiet, u ghalhekk, anki f'dan ir-rigward, l-obligazzjoni hija illecita u ma ghandha ebda effett. Ghaldaqstant, jekk isirftehim fis-sens illi s-sid ta' dar jaghti l-kunsens lill-inkwilin li jikri l-fond lil haddiehor, ujobliga ruhu li jirrikonoxxi l-inkwilin il-gdid, bil-patt li jigi mhallas lilu rigal, dak il-ftehimma jiswiex, u l-inkwilin ma jistax igieghel lis-sid jaccettar-rigal u jirrikonoxxi bhala inkwilin gdid tieghu lill-persuna li lilha dak l-inkwilin ikun irid jikri d-dar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info