Reference: Volume 32 (1946), Part No. 2, Section , Page 380

Judgement Details


Date
19/06/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
MADDALENA GRECH vs GIUSEPPE SCERRI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"QUARTA UXORIA" - ACCETTAZZJONI TA' L-EREDITA' - ART. 879, 889 U 671 (4) TAL-KODICI CIVILI. - INVENTARJU - MINURI
Summary
Il-konjugi li huwa ntitolat ghar-rizerva ghandu jitlob il-pussess taghha lill-persuni li lilhom jinsab devolut il-bqija tal-wirt. Jekk fost il-werrieta hemm minuri li ghadhom ma accettawx leredita',dik it-talba ma tistax timxi kontra taghhom; u ma jistax jinghad li huma accettaw l-eredita' jekk majkunux accettawha bil-beneficcju ta' l-inventarju biss. Imma dik it-talba tista' tibqa' miexja kontra l-eredi l-ohra. Ir-rizerva tal-konjugi hija l-kwart in uzufrutt, kemm il-darba dak il-konjugi majkollux beni minn tieghu li jirrendu fruttat daqs kemm ikun l-uzufrutt. Jekk il-konjugi jkollu beni tieghu, imma l-fruttat taghhom ma jkunx daqs l-uzufrutt, huwa ghandu dritt ghal supplement li flimkien mar-rendal tal-beni tieghu jasal sa l-uzufrutt. Fis-sistema tal-ligi maltija l-"Quarta Uxoria" hija porzjoni ta' beni, hija reali u mhux semplici dritt ta' kreditu kontra l-werrieta; ghaldaqstant id-domanda ma ghandhiex tkun ghall-hlas ta' l-ammont tar-rizerva, imma ghall-assenjazzjoni ta' tant beni tal-wirt kemm igibu fruttat annwu li jikkostitwixxi r-rizerva jew is-supplement taghha kif tigi likwidata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info