Reference: Volume 43C (1959), Part No. 2, Section , Page 635

Judgement Details


Date
12/02/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
LORETO ZERAFA vs DOTTOR CARMELO ZAMMIT NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - BENI PARAFERNALI - INTERDIZZJONI - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - KURATUR - MARA
Summary
Malli l-mara tizzewweg, il-frutti tal-beni taghha jibdew jidhlu fil-komunjoni tal-akkwisti, jekk iz-zwieg ma jkunx sar b'xi mod li jeskludi din il-komunjoni; u ghalhekk l-amministrazzjoni tal-beni parafernali tal-mara tghaddi f'idejn iir-ragel. Jekk il-mara kienet interdetta meta zzewget, u kellhakuratur, b'dan kollu l-effetti legali tal-komunjoni tal-akkwisti ma jigux modifikati, u ma hemm xejnfil-ligi li f'kaz simili r-ragel ghal xejn b'xejn ma ghandux jamministra l-beni ta' martu. B'hekkma tkunx qeghda tigi attakkata l-interdezzjoni tal-mara u n-nomina tal-kuratur; ghaliex b'daqshekk il-kuratur jibqa' kuratur, u tispiccalu biss l-amministrazzjoni tal-beni tal-mara. semplicement ghaliex ir-renti tal-beni tal-mara, semplicement ghaliex ir-renti tal-beni taghha ma ghadhomx taghha, imma saru jappartjenu biss ir-ragel bhala zewgha u kap tal-komunjoni tal-akkwisti. B'daqshekk jibqghuwkoll isehhu r-rimedju li l-ligi taghti lil-mara ghall-kaz li zewgha jabbuza minn dan il-poter tieghu fl-amministrazzjoni ta' hwejjigha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info