Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 397

Judgement Details


Date
23/11/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
REV. EMMANUEL BORG C.V., B.L.CAN., D.D.NE vs ALFRED SALAMONE, O.B.E.NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"AGREEMENT" - ART. 12 U 20 TAL-KAP. 136 - ATT XXVII TAL-1956 - ESPROPRIJAZZJONI - KUMPENS
Summary
F'kawza li s-sid ta' art li giet esproprjata jaghmel kontra l-awtorita' rekwizizzjonali biex jigi dikjarat u deciz illi l-kumpens lilu pagabbli ghandu jkun li kien ga gie miftiehem bejnu u bejn l-awtorita' kompetenti, avvolja dan il-ftehim majkunx sar bil-miktub, il-kwistjoni ma hix wahda tal-validita' formali tal-ftehim minnu allegat; u ghalhekk ma ghandux jinghad li dak il-ftehim huwa null ghaxm asarx bil-miktub. Il-kwistjoni hija jekk kienx hemm bhala fatt ftehim dwar l-ammont tal-kumpens pagabbli lis-sid jekk kienx hemm bejn is-sid u l-awtorita' "agreement" dwar il-kumpens. u billi l-ligi ma tirrikjedix ebda forma specjali ghall-validita' tal-"agreement", ma jistax jinghad li l-"agreement" huwa null ghax sar jekk sar, mhux b'att publiku jew bi skrittura privata. Il-kwistjoni tirrizolvi ruhha filli jigi stabbilit jekk bhala ligi l-fthim li sar, u fittermini li sar, jikkostitwixixdak l-"agreement" li hu vizwalizzat mil-liligi tal-esproprjazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info