Reference: Volume 43C (1959), Part No. 2, Section , Page 649

Judgement Details


Date
23/02/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EMMANUELA BALZAN ET. vs GIOVANNA DEGIORGIO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATR. 623, 1831 U 1847 TAL-KODICI CIVILI - DONAZZJONI - DONAZZJONI "CAUSA MORTIS" - GRATUWITA' - SERVIGI - TESTMENT
Summary
Donazzjoni ta' oggetti bhala hlas u kumpens ta' servigi ma taqghax "ipso jure", u wisq anqas "ope exceptionis", billi jigi allegat li d-donazzjoni saret minhabba minacci tad-donatarju jaghmel biex jigu lilu konsenjati l-oggetti donati. Ftehim fis-sens illi xi oggetti ghandhom jibqghu ta' min ikunqieghed izomm lill-sidhom meta dan jigi nieqes ma jiswex, ghax jammonta ghal donazzjoni "causa mortis"; li giet abolita' mil-ligi taghna, mhux biss ghal dak li hu forma, imma anki ghaliex, ladarba s-sid ta' dawk l-oggetti jibqa' proprjetarju taghhom tul hajtu, l-oggetti jsiru tal-eredita' tieghu ma'mewtu, u d-dispozizzjoni taghhom ghal wara mewtu hi nulla ghax ma saretx b'testment. Ghall-validita' ta' donazzjoni rimuneratorja mhix mehtiega l-formalita' tal-att publiku. Il-gratuwita' tas-servigi ma tistax tigi prezunta, u trid tigi konkludentement pruvata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info