Referenza: Volum 38B (1954), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 616

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/12/1954
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
JOSEPH ZAMMIT vs JOSEPH CUTAJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"JUVENILE COURT" - ART. 5 TAL-KAP. 71 - ART. 589 U 598 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DIRETTUR TA' L-"APPROVED SCHOOL" - DOKUMENTI - PROVI - PUBLICITA' TA' L-UDJENZI - QORTI TAL-MINORENNI - SIGRIET PROFESSJONALI - XHIEDA
Fil-Qosor
Il-procedimenti quddiem il-Qorti tal-Minorenni huma regolati mill-Kapitlu 71 tal-Ligijiet ta' Malta;u l-artikolu 5 ta' dik il-Ligi jiddisponi illi "ebda persuna ohra hlief il-membri u l-ufficjali tal-Qorti u tal-Prosekuzzjoni, il-partijiet tal-kawza u d-difensuri taghhom, jew membri tal-professjonilegali, ix-xhieda jew persuni ohra interessanti direttament fil-kawza, il-genitur jew qarib iehor jew it-tutur tat-tifel jew taz-zaghzugh akkuzat, jew li ghalih il-proceduri jirriferixxu, ma tista' hlief bil-permess tal-Qorti, tkun prezenti fis-seduti tal-Qorti tal-Minorenni; izda r-rapprezentanti'bona fide' tal-gurnali ma jigux eskluzi". Din id-dispozizzjoni tidderoga ghall-principju fundamentali tal-publicita' ta' l-udienzi; imma l-procedura quddiem dik il-Qorti ma hix sigrieta, u dik id-dispozizzjoni hija ntiza biex il-minuri ma' jiltaqghux ma' nies ta' kondotta hazin li jibbazzikaw fil-Qrati tal-Pulizija: b'mod li dak kollu li jsir u jinghad f'dik il-Qorti mhux protett minn ebda sigriet u jista' jigi manifest minghajr ebda xkiel. Konsegwentement, id-Direttur ta' l-Approved School,li jigi mharrek bhala xhud f'kawza civili, mhux protett mis-sigriet meta jigi mistoqsi biex jaghti informazzjonijiet li gew a konjizzjoni tieghu f'kawza li saret fil-Qorti tal-Minorenni, u jista' jinvokadan il-privilegg jekk l-informazzjonijiet li jigi mitlub jaghti jkun ottenihom minn dokumenti lighandhom x'jaqsmu ma' korrispondenza tad-Dipartiment li ghalih huwa prepost. Jekk dawk l-informazzjonijiet huwa jkun ottenihom "aliunde" hu obligat jirrispondi. Jekk dak id-Direttur jigi mistoqsi biex ighid dak li sama' xhieda ohra jghidu fil-kawza quddiem il-Qorti tal-Minorenni, ikun il-kaz ta' "dietum de dieta", li bhala principju mhux proceduralment permess, imma l-ammissibilita ta' din il-prova tiddependi mic-cirkustanzi previsti mill-ligi, li fihom il-Qorti tista' tammetti xhieda fuq kliem hadd iehor. Jekk imbaghad dak id-Direttur jigi mistoqsi dwar xi dikjarazzjonijiet li saru lilu minhabba l-kwalita' tieghu ufficjali ta' Direttur ta' l-Approved School, huwa mhux obligat jirrispondijekk jidhirlu li l-manifestazzjoni tal-fatti lilu dikjarati tista' tkun ta' hsara ghas-servizz publiku.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni