Reference: Volume 38B (1954), Part No. 4, Section , Page 782

Judgement Details


Date
16/01/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SALVU SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZZJONI - NEGLIGENZA - SINJALI - TRAFFIKU
Summary
Driver li jkun ser idawwar il-karrozza biex jidhol ghal go trieq ohra biex jikser fuq il-lemin tieghu, hu hati ta' negligenza jekk hu jaghmel dik il-manuvra minghajr ma jaghmel sinjal lid-driver li jkun gej warajh biex jurieh li hu ser jaghmel dik il-manuvra, u hekk jaghti lid-driver li jkun gej warajh l-opportunita' li jevita kollizjoni. Jekk id-driver ta' quddiem jonqos li jaghmel dawk is-sinjali u ssir il-kollizjoni, id-driver ta' quddiem huwa hati kriminalment ghal dik il-kollizjoni avvoljad-driver ta' wara kien qed isuq bi speed qawwi u ma ppruvax jevita l-kollizjoni. Il-konsiderazzjonijiet li jirriflettu fuq il-htija tad-driver ta' wara ma jistghux jinfluwixxu fuq ir-responsabilita'kriminali tad-driver ta' quddiem: ghalkemm f'sedi civili dawk l-istess konsiderazzjonijiet jistghutalvolta jinfluwixxu fis-sens li, forsi, l-hsara kagunata bil-kollizjoni kienet tkun anqas qawwija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info