Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 731

Judgement Details


Date
02/11/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
FERDINANDO GALEA vs ANGELO AXIAQ ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - ELEVAZZJONI - KONSENJATARJU
Summary
Il-konsenjatarju, bhala depozitarju gudizzjali tal-hwejjeg elevati, ghandu, skond il-ligi, juza fil-kustodja taghhom l-istess diligenza li juza ghall-kustodju tal-hwejjeg proprji, u ma jistax jisservabihom min ghajr il-kunsens, almenu, rezunt tad-deponent; u ghalhekk, skond id-dottrina, wisq anqasjista' jikkonsenjahom lil hadd iehor u ghal raguni aktar qawwija lill-istess debitu, proprjetarju taghhom, li f'dak il-kaz ikun jista' jiddisponi minnhom. U jekk il-konsenjatarju jhalli f'idejn id-debitur l-oggetti elevati, il-kreditur jista' jitlob l-konsenjatarju jigi kundannat jirtira dawk l-oggetti minn ghand id-debitur biex dan ma jkunx jista' juzahom: u l-konsenjatarju huwa responsabili tad-danni li l-kreditur jista' jsofri mill-fatt li l-konsenjatarju jkun ippermetta lid-debitur jaghmeluzu mill-hwejjeg elevati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info