Referenza: Volum 38B (1954), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 624

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/01/1954
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
EDGAR STAINES, O.B.E., NE vs JOSEPH CUSCHIERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARMISTIZJU - CESSAZZJONI TA' L-OSTILITAJIET - GWERRA - INTERPRETAZZJONI TAL-FRAZI "META TISPICCA L-GWERRA" - KUNTRATT - TRATTAT TAL-PACI
Fil-Qosor
Gwerra tista' tispicca bi tliet manjieri differenti: jew billi l-belligeranti jastienu ruhhom minn attijiet ohra ta' gwerra u jghaddu ghal relazzjonijiet pacific imma ma jaghmlux il-pace espressamentper mezz ta' trattat specjali; jew per mezz ta' trattat specjali tal-paci: jew bis-soggjogazzjoni ta' l-avversarju. Imma l-manjieri li bihom il-gwerra tispicca regolarment huma t-trattat tal-paci u s-soggjogazzjoni. Kwantu ghall-mezz l-iehor, jigifieri c-cessazzjoni tal-gwerra da parti taz-zewg belligeranti din hija dik ic-cessjoni ta' l-ostilitajiet bhal fil-kaz ta'armistizju jew ta' reza inkondizzjonata. Dan l-ahhar imsemmi metodu gie adottat fit-tieni gwerra mondjali, biex isir tmien ta' l-ostilitajiet minflok il-ftehim konswetudinarju ta' l-armistizju, sabiex tigi evitata l-konkluzjonita' ftehim mal-gvernijiet responsabili ghall-inizju u ghall-procediment illegittima tal-gwerra, izdadan il-metodu ma jgibx mieghu t-tmien formali tal-gwerra, izda dan il-metodu ma jgibx mieghu t-tmien formali tal-gwerra. Ghalhekk il-gwerra ma' l-Italja ghandha tigi ritenuta li spiccat bit-trattattal-paci li gie firmat f'Parigi fl-10 ta' Frar 1947, u mhux meta fil-fatt iccessaw l-operazzjonijiettal-gwerra, li spiccaw bil-ftehim li sar fit-3 ta' Settembru 1943, u li gew kompletati bid-dokumentaktar dettaljat ("The Long Terms") li gie firmat f'Malta tid-29 ta' Settembru 1943. B'dan kollu fl-interpretazzjonit ta' kuntratti privati l-Qorti tista' kunsidrati c-cirkustanzi tal-kaz tittratta c-cessazzjoni ta' l-ostilitajiet bhala sinonima mac-cessazzjoni tal-gwerra; u dan sabiex jigu evitatirizultati inkonsistenti mal-gustizzja u mas-sens komun. U biex il-Qorti tasal ghall-konluzjoni lil-partijiet kellhom f'mohhom ic-cessazzjoni ta' l-ostilitajiet u mhux it-terminazzjoni tal-gwerra, avvolja fil-ftehim huma uzaw il-frazi "meta tispicca l-gwerra", tista' tqis anki cirkustanzi barra mill-kuntratt li jiswew biex wiehed jattingi minnhom l-elementi tal-konvinzjojin tieghu skond ir-regoli li jiggovernaw il-provi. In bazi ghal dawn il-principji, fil-kaz prezenti, il-Qorti zammet illi l-frazi "meta tispicca l-gwerra", uzata mill-partijiet fil-kuntratt, kienet tfisser ic-cessazzjoni ta' l-ostilitajiet f'Malta jigifieri fit-8 ta' Mejju 1945, meta gie firmat l-istrument tar-reza totaliu inkondizzjonata tal-ghadu, u mhux fl-10 ta' Frar 1947, meta sar it-Trattat tal-Paci.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni