Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 688

Judgement Details


Date
07/10/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIOVANNI SAMMUT vs PHILIP A. GRIMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1440 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - DEKADENZA - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA
Summary
Id-debitur li jammetti li ghandu jaghti lill-attur, imma biss ma jirrikonoxxix bhala ezatta s-sommapretiza, jigi li rrinunzja tacitament ghall-preskrizzjoni. Jekk il-haga li l-venditur joffri ghall-konsenja ma tkunx tal-kwalita' pattwita, jew ma tkunx bhall-kampjun li fuqu tkun saret il-vendita, il-kumpratur jista' jaghzel, jew li jirrifjuta l-haga u jitlob id-danni, jew li jirceviha bi prezz anqas fuq stima ta' periti; u ghalhekk, f'kaz simili, mhix opponibili lill-kumpratur id-dekadenza li hija opponibili f'kaz ta' bejgh ta' oggett li jinstab li kien affett minn vizzju mohbi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info