Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 723

Judgement Details


Date
29/10/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
EMMANUELE CAMILLERI NE. vs ANTHONY CALASCIONE NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI REDIBITORJA U AZZJONI ESTIMATORJA - BEJGH - PRESKRIZZJONI JEW DEKADENZA - TERMINU - VIZZJI OKKULTI
Summary
L-opinjoni prevalenti f'materja ta' azzjoni redibitorja u ta' azzjoni estimatorja hija fis-sens illit-terminu mpost mill-ligi ghall-ezercizzju ta' dawk l-azzjonijiet huwa terminu ta' dekadenza, u mhux terminu ta' preskrizzjoni, u meta d-dritt ghall-propozizzjoni ta' dawk l-azzjonijiet ikun spicca bid-dekorrenza taz-zmien, ma jistghux mill-kompratur jigu opposti "in via di eccezione". Lanqas it-trattativi li jistghu jkunu hemm bejn iz-zewg kontraenti waqt id-dekorrenza taz-zmien, biex jirrangawjew jirrizolvu l-kwistjoni, ma jistghu jkollhom effikacja interruttiva, ammenokke' bhala effett u fil-kors ta' dawk it-trattativi, u fil-waqt li jkun ghaddej iz-zmien, il-venditur ma jkunx irrikonoxxa, u ma jkunx ma ikkuntrastax l-ezistenza tal-vizzju; b'mod li, biex il-kumpratur jista' jsostni l-azzjoni tieghu proposta wara d-dekors taz-zmien, jehtieglu jipprova illi huwa, fiz-zmien utili, informa lill-venditur bil-vizzju tal-haga, u li dan, f'dak iz-zmien, ipprometta li jiehu l-haga lura, jewalmenu rrikonoxxa jew ma kkuntrastax l-ezistenza tal-vizzju. U r-rikonoxximent tal-vizzju da partital-venditur, biex jissospendi d-dekadenza ta' l-azzjoni redibitorja, irid ikun car, formali, esplicitu, inkondizzjonat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info