Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 612

Judgement Details


Date
10/12/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANCESCO SAVERIO FAVA vs ELISABETTA CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"JUS SUPERVENIENS" - EREDITA' - LEGITTIMA - RINUNZJA
Summary
Ghalkemm jinsab stabbilit mill-gurisprudenza li min jigi istitwit eredi b'testment majistax jitlob il-legittima qabel ma jkun irrinunzja ghall-eredita l-azzjoni ta' min jitlob il-legittima qabel ma jkun ghamel dik ir-rinunzja, m'hijiex intempestiva jekk huwa jaghmel dik ir-rinunzja fil-mora tal-gudizzju, jekk jaghmilha bil-forma mposta mill-ligi. U dan bis-sahha tal-"Jus Superveniens". It-teoija tal-Jus Superveniens hija rikonoxxuta u giet diversi drabi applikata mill-Qorti Taghna u dan ghall-ekonomija tal-gudizzji u ta' l-ispejjez. Din l-applikazzjoni tirrikorri meta minghajr tibdil fit-talba, il-kawza tibqa inkwadrata kif tkun, bl-oggett u l-kawzali li kellha. U ghalhekk meta dak li jitlob il-legittima minghajr majkun qabel irrinunzja ghalkemm tkun saret tardivament ma ggibx maghhaebda tibdil fl-oggett u fil-kawza tac-citazzjoni u konsegwentement hu jista' jibbenefika mis-senatarja tal-"jus superveniens".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info