Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 620

Judgement Details


Date
16/12/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIO MARIA DEBONO vs CARMELA LICARI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AR.901 U 902 TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - EREDITA` - KAWZALI - LEGITTIMA - RINUNZJA
Summary
Il-legittima tista' tintalab anki minn dak li jkun nominat eredi, pero' wara li jkun irrinunzja ghall-eredita. Xejn ma jiswa li fil-permessi tac-citazzjoni jingad li l-attur ma jridx joqghod ghad-dispozizzjoni testamentarja billi jaghzel li jiehu l-kwota lilu rizervata mill-ligi, ghax ir-rinunzja ghall-wirt ma tistax tkun prezunta u tista' ssir biss b'dikjarazzjoni formali prezentata lir-Registrutal-Qorti ta'Gurisdizzjoni Volontarja fil-Gzira fejn id-decujus kien joqghod fiz-zmien tal-mewt tieghu. Il-ligi hja kategorija, u ma tammettix ghalhekk ekwipollenza. Konsegwentement, fin-nuqqas ta'rinunzja ghall-eredita bil-forma legali, l-azzjoni ta' l-attur li jitlob l-assenjazzjoni tal-legittima lilu talvolta kompetenti fuq l-eredita in kwistjoni hija intempestiva. U intempestiva ukoll huma d-domandi l-ohra dedotti fl-istess estazzjoni li ghandhom bhala kawzali ma hix sostenibili, dawk id-domandi l-ohra jsegwu l-istess xorti; u kieku dawk id-domandi kellhom jibqghu, l-azzjoni tigi jkollha kawzali gdida u diversa, kontra l-principju procedurali li l-kawzali element sostanzjali ta' l-azzjoni, ma tistax titbiddel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info