Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 642

Judgement Details


Date
16/02/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
SPIRIDIONE L. MIZZI PR. ET NE vs EMMANUELE FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.1184 TAL-KODICI CIVILI - DEKORRENZA - INTERESS
Summary
Il-ligi espressament tippreskrivi li ghanhom jithallsu l-interessi bis-sitta fil-mija fis-sena mill-jum li fih l-obligazzjoni kien imissha tigi ezegwita, jekk il-konvenzjoni tkun ta' natura kummercjali; u b'hekk il-ligi taghmel differenza markata mill-interessi civili bil-hamsa fil-mija fis-sena, lighad-dekorrenza taghhom hija rikjesta l-kostituzzjoni in mora tad-debitur b'att guddizzjarju. Metad-debitu huwa cert, u d-debitur ikun jaf, jew jista' facilment jiddetermina l-ammont tad-dejn, il-massima "in illiquidis non fit mora" mhix applikabili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info