Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 377

Judgement Details


Date
06/06/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
PAOLINA AXIAQ vs JOSEPH VELLA GERA, M.B.E., NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LANDS" - ATTI "JURE IMPERII" - GOVERNMENT NOTICE 632 TA' L-1939 - PROTECTION OFFICERS' REGULATIONS 1942 - REKWIZIZZJONI - SECTION 52, MALTA DEFENCE REGULATIONS 1939
Summary
Il-hrug ta' "requisition order" huwa att "jure imperii", u bhala tali l-Qrati ma jistghux hlif jarawjekk giex mahrug skond il-ligi u bil-formalitajiet kif imiss. Dwar l-espedjenza tieghu l-Qrati majistghux jindahlu. Is-setgha tar-rekwizizzjoni taht l-art. 52 tal-Malta Defence Regulations tista'tigi ezercitata mhux biss in riferenza ghal "lands" li huma "unoccupied", imma anki ghal dawk li huma "occupied"; a differenza tar-rekwizizzjoi li ssir taht il-Protection Officers' Regulations 1942.Jekk imbaghad dik is-setgha tigix ezercitata preferibilment f'kaz wiehed milli f'iehor, hija kwistjoni ta' spedjenza li ma hix kontrollabili mill-Qorti u tmiss insidakabilment lill-Poter Amministrattiv. Ghalhekk mhux ta' ostaklu kontra rekwizizzjoni mahruga taht il-Malta Defence Regulations il-fattli meta giet mahruga r-rekwizizzjoni l-post kien ga mikri lill-haddiehor. U lanqas il-fatt li dakil-poat kien ser jigi uzat ghal skopijiet kummercjali, ghax bil-Government Notice 632 ta' l-1939 il-kelma "lands" giet imfissra bhala li tikkomprendi mhux biss djar fis-sens ta' djar ta' l-abitazzjoni, imma kull xorta ta' bini.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info