Reference: Volume 44D (1960), Part No. 4, Section , Page 854

Judgement Details


Date
28/03/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs EMANUEL SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 18 TAL-ATT II TAL-1949 - ART. 686 (1) TAL-KODICI KRIMINALI - PRESKRIZZJONI - REKWIZIZZJONI - TERMINU
Summary
Ir-reat ta' min jonqos li jobdi ordni ta' rekwizizzjoni, ghax ma jikkonsenjax lid-Dipartiment tad-Djar id-dar rekwizizzjonata fiz-zmien lilu prefiss, hu reat ta' natura permanenti; u konsegwentement,kull terminu li jkun prefiss fir-rekwizizzjoni ghall-konsenja tac-cwievet lid-Dipartiment hu biss indikattiv taz-zmien minn meta tibda l-ommissjoni penali tar-rilaxx tal-fond lill-amministrazzjoni. Jista' jkun hemm cirkustanzi li jkunu jiggustifikaw in-nuqqas tal-konsenja; izda malli dawk ic-cirkustanzi ma jibqghux, u tkun ghadha veljanti r-rekwizzjoni, jibda jghaddi l-obligu tal-konsenja tal-fond, li jkompli sakemm l-obligat ma jirrimedjax. Ghaldaqstant, il-preskrizzjoni ta' sena preskrittamill-ligi ghal dan ir-reat tibda tghaddi malli jispiccaw l-effetti tal-ordni tar-rekwizizzjoni, u sakemm dan l-ordni jkun ghadu jsehh ma jibdiex jghaddi t-terminu tal-preskrizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info