Reference: Volume 32C (1945), Part No. 1, Section , Page 709

Judgement Details


Date
26/09/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
CARMELO ELLUL vs SALVATORE PORTELLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONDIZZJONI - KONGEDO - LOKAZZJONI - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 327 TA` L-1945 - OBLIGAZZJONI "A TERMINE" - XOLJIMENT
Summary
Jekk l-inkwilin jigi mitlub mill-lokatur biex johrog u huwa jirrispondi li "meta jsib johrog", jigili accetta l-kongedo li tah il-lokatur u jaghti lok ghax-xoljiment tal-lokazzjoni. Dik l-accettazzjoni tieghu ma tammontax ghal-kondizzjoni imma ghal obligazzjoni "a termine"; u ghalhekk l-inkwilin ma jistax jippretendi li jibqa` fil-post sakemm isib post iehor, imma l-Qorti ghandha tiffissalu zmien bex jizgombra. Imma bl-art. 6 tan-Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 327 tat-13 ta` lUlju 1945, dan il-principju ma baqax applikabili, fis-sens illi weghda simili ta` l-inkwilin, wahedha biss, ma hiex bizzejjed biex taghti dritt lill-lokatur li jitlob il-pussess tal-fond. Id-dispozizzjoni ta` dik il-Government Notice hija generika, u hija applikabili mhux biss ghad-dwelling houses", imma ghal kwalunkwe fond urban.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info