Reference: Volume 44D (1960), Part No. 3, Section , Page 776

Judgement Details


Date
25/11/1960
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH TANTI PALMIER vs JOSEPH RUNZA MIFSUD NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1481 (1) TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI REDIBITORJA - BEJGH - DEKADENZA - PRESKRIZZJONI
Summary
Meta f'kaz ta' bejgh ta' oggett mobili ma tidholx l-ipotesi ta' merci difformi mill-kampjun, u lanqas dik ta' deficjenza fil-kwantita' jew fil-piz jew mizura, imma jkun il-kaz ta' nuqqas ta' rekwizitifl-oggett konsenjat mill-venditur biex dan jikkorrispndi ghall-fini li ghalieh riedu l-kumpratur meta kkonkluda l-kuntratt u stabbilixxa l-prezz, allura dan in-nuqqas ma jaghtix lok hlief ghall-azzjoni redibitorja. It-terminu ghall-ezercizzju ta' din l-azzjoni hu terminu ta' vera u proprja dekadenza, u mhux ta' preskrizzjoni; b'mod li dan it-terminu ma jistghax jigi sospiz jew interrott mill-kawzi li jissospendu jew jinterrompu l-kors tal-preskrizzjoni, eccettwata biss id-domanda gudizzjali proposta quddiem l-awtorita' kompetenti. U lanqas ma jiswew il-trattattivi li waqt li jkun ghaddej iz-zmien ikunu bdew bejn il-kontraenti biex jirrizolvu d-diffikultajiet li jkunu qamu, ammenokke', bhala effett u fil-kors tal-istess trattattivi l-venditur ma jkunx spicca biex irrikonoxxa u ammetta l-ezistenza tal-vizzju u l-konsegwenti legittimita' tar-reklam, u jkun addonsenta, per ezempju, li jiehu lura l-oggett jew li jaghmillu r--riparazzjonijiet okkorrenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info